Pomiary

- inFibre -

Wykonujemy pomiary tłumienności torów optycznych, długości połączeń oraz zgodności polaryzacyjnej metodą transmisyjną Tier 1 wymaganych do certyfikacji systemów wewnątrzbudynkowych. Używamy zestawów pomiarowych OLTS pracujących w 4 najpopularniejszych oknach transmisyjnych 850nm, 1300nm 1310nm i 1550nm. Na życzenie wykonujemy pomiary uzupełniające OTDR Tier 2.

Wykonujemy pomiary reflektometryczne magistrali światłowodowych, sieci dostępowych FTTx w trzech oknach transmisyjnych 1310nm, 1550nm i 1625 nm używamy najwyższej jakości wysokiej rozdzielczości reflektometrów optycznych.

Wykonujemy pomiary certyfikacyjne w centrach serwerowych gotowych systemów wysokiej gęstości mpo/mtp używając ultraszybkich testerów certyfikacyjnych OLTS.

Potrafimy sprawnie i prawidłowo wykonać najważniejszy i kluczowy w procesie certyfikacji etap referencjonowania testerów przy użyciu testowych kabli referencyjnych (TRC) mający fundamentalny wpływ na prawidłowe wartości pomiarowe. Wykonujemy testy jedno lub dwukierunkowe zgodnie z dokumentacją i wymaganymi normami.

Usługi serwisowe

Systematycznie prowadzona diagnostyka okablowania jako stały element utrzymania sieci, oraz niezwłoczne wykrywanie i naprawa uszkodzeń, jest istotnym elementem sprawnie działającego środowiska sieciowego. Wykonujemy usługi serwisowe w tym konserwację i przeglądy już istniejących instalacji światłowodowych i niskoprądowych.

W sytuacji wystąpienia uszkodzenia lub wystąpienia innych okoliczności negatywnie wpływających na stabilność oraz parametry transmisyjne sieci, jesteśmy w stanie określić przyczynę wykonując pomiary diagnostyczne. Z wykonanych prac sporządzamy protokoły w formie elektronicznej wraz z tzw. native files lub papierowej wraz z proponowanymi rozwiązaniami naprawczymi i zaleceniami odnośnie konserwacji sieci.

Pewność i gwarancja

Decydując się na nasze usługi uzyskujesz pewność i gwarancję, że instalacja została wykonana solidnie, w terminie i zgodnie z założeniami projektowymi. Każdy system transmisji danych jest tylko w takim stopniu niezawodny jak jego najbardziej wrażliwy komponent – okablowanie!