Sieci strukturalne enterpise

- inFibre -

Bazy danych i enterprise

Specjalizujemy się w budowie pasywnych magistrali światłowodowych jednomodowych i wielomodowych w serwerowniach, budowie szkieletowego okablowania strukturalnego w budowlach inżynieryjnych, budynkach przemysłowych, użyteczności publicznej i biurach prywatnych firm.

Koncentrujemy się na:

  • instalacjach poziomego i pionowego okablowania magistrali światłowodowych,
  • instalacja przełącznic z zastosowaniem światłowodów zakańczanych wtyczkami wklejanymi bezpośrednio na włóknie kabla instalacyjnego bez konieczności spawania o wysokiej jakości optycznej. W kontrolowanych warunkach budowlanych wykonujemy złącza LC/PC SC/PC dla światłowodu multimodowego OM3 50nm ze stratnością wtrąceniową złącza średnio poniżej 0,09 dB/850nm. Do wykonywania połączeń w tej technologii wykorzystujemy najwyższej jakości narzędzia, diamentowe papiery polerskie oraz bardzo precyzyjne mikroskopy optyczne,
  • realizacja połączeń spawanych w tym przełącznice o wysokiej gęstości z wykorzystaniem precyzyjnych zgrzewarek światłowodowych z centrowaniem do rdzenia produkcji japońskiej,
  • instalacja przełącznic z wykorzystaniem systemowych złączek wstępnie zarabianych – (spawy, wtyczki mechaniczne),
  • realizacja instalacji światłowodowych wysokiej gęstości najbardziej zaawansowanych gotowych systemów w tym MPO to MPO wiodących marek,
  • wykonywania połączeń baz danych w technologii spawanych światłowodów wstęgowych ribbon,
  • Wykonujemy certyfikacyjne pomiary tłumienności tier 1 spełniających międzynarodowe standardy EN, ISO/IEC, EIA/TIA, użyciu precyzyjnych, ultraszybkich certyfikatorów sieci OLTS,
  • wykonujemy diagnostyczne pomiary reflektometryczne,
  • wykonujemy dokumentację powykonawczą.

Instalacje niskoprądowe

Wykonujemy również kompleksowe instalacje niskoprądowego okablowania kategorii 6, 6a, 7. dla sieci komponentów sieci LAN , bezprzewodowej, CCTV itp. wraz z pomiarami, certyfikacją i sporządzeniem dokumentacji powykonawczej.